Könyvismertető

 

__Különleges, ritka olvasmányt tart a kezében! Ehhez hasonló brosúra ismereteim szerint még nem jelent meg, nemcsak Érden és hazánkban, hanem az egész világon sem. A szerkesztők arra vállalkoztak, hogy a kaktuszkedvelők Érdi Kern Péter Kaktuszkör (ÉKPK) tagjaiként egy rendhagyó magazin – nem csak érdieknek szóló – érdekes írásaival ismertsék meg az érdeklődő közönséget.
__A szinte mindenki által elérhető rendszeres és általános kaktuszgyűjtés korabeli krónikák, leírások szerint Magyarországon már több mint 100 éve meghonosodott, de igazából csak a II. világháború utáni konszolidációs évektől telje-sedhetett ki. Napjainkra az egyre javuló külön-böző körülmények miatt a pozsgásnövények, ezen belül főleg a kaktuszok gyűjtése jelentős kulturális és szabadidős tevékenységgé válhatott. Érd mindig is meghatározó, sőt, élenjáró szerepet vállalt a pozsgásnövények iránt érdeklődő polgárai révén e különleges foglalatosságból. Az elsőként bejegyzett hivatalos országos szervezet, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete (MKOE) legelső megválasztott elnöke Érden élt, itt van az Egyesület jelenlegi székhelye, és az országban működő csoportok közül itt tevékenykedik az ÉKPK, amely a környék kaktuszgyűjtőit tömöríti egy aktív csoportba.
__A Kaktuszkör ezzel a kiadvánnyal szeretné jobban megmutatni belső életét, hogy minél többen megismerhessék körön kívülről, majd bárki bekerülve akár a kör közepébe is eljuthasson. A kör tevékenységéről szóló publikációt az tette lehetővé, hogy az érdi önkormányzat által meghirdetett pályázatunk sikeres lett. Sajnos az anyagi lehetőségek még így meglehetősen korlátozottak voltak, a várható költségek mintegy 40%-át fedezte a pályázati díj, a nagyobb rész biztosítása a szerkesztőknek komoly gondot jelentett. Az anyagi korlátokhoz mérten igyekeztünk egy elfogadható minőségi szintet elérni. Ehhez igazítottuk a terjedelem nagyságát, a színes képek mennyiségét és minőségét és természetesen a papír minőségét is. Reméljük, hogy sikerült a célunkat így is elérni, és elfogadható minőséggel valamint színvonalas tartalommal ajándékozzuk meg a tisztelt Olvasót. A Szerkesztőbizottság kaktuszkedvelő, de a szerkesztést tekintve amatőr tagokból alakult meg, és csak reméljük, hogy ez nem érzékelhető a Kaktuszkör-kép kiadvány semmilyen vonatkozásában.
__A kaktuszokkal kapcsolatos szakirodalom meglehetősen bő termésű, bárki által elérhető, ha máshol nem, az MKOE könyvtárán keresztül. A szépirodalmi alkotók kevésbé voltak kegyesek e különleges, egzotikus, nemritkán absztrakt, de páratlanul esztétikus külsejű növényekhez. A "Kaktuszkör–kép" a rövid bevezető és tájékoztató szakmai cikkek után – valamint a közel 10 éve elhunyt KERN PÉTER elnöknek emléket állító keresztrejtvény előtt – szépirodalmi oldalról versekkel, novellákkal próbálja jobban megközelíteni az élőhelyükön sokszor megközelíthetetlen tövises növénycsodákat.
Itt szeretném megköszönni a Szerkesztők áldozatos munkáját és Másokét is, akik segítették e lap napvilágra kerülését.
__Mindenkinek kellemes olvasást kívánok szerkesztőtársaim és minden ÉKPK tag nevében is!

KISS Csaba
főszerkesztő

Összegzés

 
       
   

- egyedülálló magazin
- a szakma és a szépirodalom
_ találkozása
- könnyen érthető nyelvezet
- ingyenes

- kevés példány készült
- kicsi betűméret
- kevés fotó
   
       
       
     

 

 

 

 

 

címlap tartalom 1 tartalom 2 tartalom 3 belső oldal